VŔTANIE STUDNÍ SO ZÁRUKOU NA MNOŽSTVO VODY
A
HĹBKU STUDNE

 

ZÁRUKA NA MNOŽSTVO VODY
– v zmluve je stanovená minimálna výdatnosť vrtu v LITROCH ZA 24 HOD. V prípade nesplnenia výdatnosti nebudú účtované žiadne náklady alebo pokračujeme vo vrte ďalej až dosiahneme stanovenú – dohodnutú výdatnosť na naše náklady.

 

ZÁRUKA NA HĹBKU STUDNE
– zmluvne zaručená hĺbka vrtu. V prípade prekročenia hĺbky vrtu nebudú práce navyše účtované.
V prípade plytšieho vrtu budú účtované skutočne odvŕtané metre.
– v dohodnutej cene vyvŕtanie, vystrojenie, perforácia, sypaný filter a vyčistenie  zdroja vody.
– dohodnutá cena je stála bez ohľadu na geologické zloženie horniny a použitú technológiu vrtných prác